Waikato River Fisheries Bylaws
The fisheries bylaws recognise traditional practices of
Waikato-Tainui to manage the freshwater fisheries
of the Waikato River - FIND OUT MORE >>>
Waikato te Awa
Ko Taupiri te Maunga
Ko Pootatau Te Wherowhero te Tangata
He piko, He taniwha, He piko, He taniwha!
Waikato Taniwha Rau!
Waikato the River
Taupiri the Mountain
Pootatau Te Wherowhero the Chief
At every bend there is a Chief
Waikato of a hundred chiefs!
Tooku awa koiora me oona pikonga
He kura tangihia o te maataamuri