Environmental Plan

ep-title

MIHIMIHI - GREETING

M1

Tuia te rangi e tuu nei, te maarire o te rangi, te tapu o te rangi, te uho o te oranga tonutanga. Kia tau iho te korowai atawhai o te Waahi Ngaro ki runga i a taatou katoa. Tuia te papa e takoto nei. Tuia hoki raatou te iwi nui tonu kua ngaro ki te poo uriuri, ki te poo tangotango. He kura i tangihia, he maimai aroha ki a koutou, e moe, e moe. E ngaa kanohi ora o raatou maa, teenaa taatou katoa.

E ngaa maunga koorero, e ngaa wai pounga hoe o raatou maa, e ngaa kaawai nui, e ngaa kaawai roa, teenaa raa koutou katoa.

Teenaa taatou e ngaa whakatupuranga o te ao hurihuri. E hurihuri nei i ngaa tini aahuatanga o te waa, e hurihuri nei hoki i ngaa mahi a te tangata. Naa runga i teeraa, he mea nui te aata tiaki i taa ngaa tuupuna i oohaakii mai ai, i waiho mai ai hei taonga maa taatou, waihoki hei tuku ki ngaa uri whakatupu o aapoopoo.

Noo reira me kaha raa taatou ki te manaaki i ngoo taatou whenua, i ngoo taatou ngaahere, i ngoo taatou awa, i ngoo taatou repo, i ngoo taatou roto, moana, takutai hoki, kia puumau ai te mauri ora moo ake tonu atu. E mau mai ana i roto i ngaa whakapukapukatanga nei, ngaa tuumanako, ngaa hiahia, ngaa huarahi hei arataki i a taatou ki te whakaora, ki te tiaki i te taiao. Heoi anoo, kia kaha raa taatou ki te haapai i ngaa mahi hei oranga moo te ao me ngaa iwi puta noa.

Teenaa raa koutou katoa. KIINGI TUHEITIA

MAIMAI AROHA - VISION OF THE PLAN

M2

KIINGI TAAWHIAO

In 1863 the Crown unjustly confiscated over one million acres of Waikato-Tainui land and resources that spanned from Taamaki Makaurau, through to the Waikato.

This confiscation resulted in the Waikato Land Wars that led to significant loss of life and property, and crippled the welfare, economy, and development of Waikato-Tainui.

The Vision of the Plan is taken from a maimai aroha of the second Maaori King, Taawhiao, where he laments with a heavy heart his longing for and adoration of the taonga; natural resources of his homeland.

The maimai aroha of Kiingi Taawhiao is the key driver and indicator of environmental health and wellbeing in this Plan. Waikato-Tainui aspires to the restoration of the environment to the state that Kiingi Taawhiao observed when he composed his maimai aroha.

MAAORI

Ka maatakitaki iho au ki te riu o Waikato Aanoo nei hei kapo kau ake maaku ki te kapu o taku ringa, Ka whakamiri noa i toona aratau E tia nei he tupu pua hou.

Kia hiwa ake au i te tihi o Pirongia, Inaa, hei toronga whakaruruhau moona ki tooku tauawhirotanga.

Anaa! Te ngoto o toona ngawhaa i ngoona uma kiihai i aarikarika a Maungatautari, a Maungakawa, ooku puke maunga, ngaa taonga tuku iho. Hoki ake nei au ki tooku awa koiora me ngoona pikonga He kura tangihia o te maataamuri.

E whakawhiti atu ai i te koopuu maania o Kirikiriroa, Me ngoona maara kai, te ngawhaa whakatupu ake o te whenua moomona, Hei kawe ki Ngaaruawaahia, te huinga o te tangata.

Araa, te pae haumako, hei okiokinga moo taku Upoko, Hei tirohanga atu maa raro i ngaa huuhaa o Taupiri.

Kei reira raa, kei te oroko hanganga o te tangata, Waahia te tuungaroa o te whare, te whakaputanga moo te Kiingi.

ENGLISH

I look down on the valley of Waikato, as though to hold it in the hollow of my hand and caress its beauty, like some tender verdant thing.

I reach out from the top of Pirongia, as though to cover and protect its substance with my own

See how it bursts through the full bosoms of Maungatautari and Maungakawa, hills of my inheritance: The river of life, each curve more beautiful than the last.

Across the smooth belly of Kirikiriroa, its gardens bursting with the fullness of good things, towards the meeting place at Ngaaruawaahia.

There on the fertile mound I would rest my head , and look through the thighs of Taupiri.

There at the place of all creation… let the King come forth

TE WHAKAKITENGA O WAIKATO-TAINUI MARAE MAP

NGAA MARAE O WAIKATO-TAINUI

Ngaa Marae o Waikato-Tainui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Select APPENDIX 1 to view Ngaa Marae o Waikato-Tainui

A. PURPOSE AND RECOGNITION OF THE PLAN

A1

1. OVERARCHING PURPOSE – TE WHAAINGA MATUA ME TE KUPU WHAKATAKI

This Waikato-Tainui Environmental Plan, Tai Tumu Tai Pari Tai Ao (‘the Plan’), is developed out of Whakatupuranga 2050. Whakatupuranga 2050 is a long-term development approach to building the capacity of Waikato-Tainui1 marae, hapuu, and iwi and will be a legacy for those who come after.

A2

2. STATUTORY RECOGNITION AND PLANNING STATUS – TE TAHA TURE

For the purposes of the Resource Management Act 1991 (‘RMA’), particularly of section 35A, Waikato-Tainui Te Kauhanganui Incorporated (‘WTTKI’) confirms that it is the Iwi Authority for Waikato-Tainui and that the Tai Tumu Tai Pari Tai Ao, the Waikato-Tainui Environment Plan (the ‘Plan’) represents the Waikato-Tainui environmental planning document.

A3

3. WHO SHOULD USE THIS PLAN – TE HUNGA MAANA TEENEI MAHERE HEI KAWE

External agencies include but are not limited to businesses, central government, Local Authorities (councils), the Waikato River Authority, community groups, schools and educational institutions, and ecological restoration groups. External agencies are essential and critical to the successful achievement of the objectives in this Plan.

A4

4. HOW THE PLAN WAS DEVELOPED – TE HUARAHI WHAKARITE I TE MAHERE

This Plan was developed through engaging with WTTKI , Waikato-Tainui, other iwi, government agencies, local authorities, stakeholders and partners. Waikato-Tainui members with experience in the Resource Management Act and the environmental space were key to the development of the Plan.

B. TOOLBOX - HOW TO USE THE PLAN

B5

5. HOW TO USE THE PLAN – TE WHAKAMAHI I TE MAHERE

This section is a ‘kete maatauranga’ or ‘toolbox’ and is a companion to Sections C and D. Anything that is considered in Section C and D should first be considered under this section. As the title denotes, the ‘kete maatauranga’ or ‘toolbox’ contains chapters that provide pragmatic guidance tools in a number of areas to enable the Plan reader or user to achieve maximum results from using the Plan.

B6

6. CONSULTATION AND ENGAGEMENT WITH WAIKATO-TAINUI – TE KOORERO TAHI ME WAIKATO-TAINUI

It is important to ensure that resource uses and activities that impact on the environment in the Waikato- Tainui rohe give effect to the role of Waikato-Tainui as kaitiaki. While Waikato-Tainui acknowedges issues of commercial sensitivity, resource users, activity owners, local authorities, and central Government are encouraged to involve all stakeholders, particularly Waikato-Tainui,

B7

7. TOWARDS ENVIRONMENTAL ENHANCEMENT – TE WHAKAPAKARI I TE TAIAO

The goal of Waikato-Tainui is to ensure that the needs of present and future generations are provided for in a manner that goes beyond sustainability towards an approach that enhances the environment.

B8

8. TE WHAKAHAERE I NGAA PAANGA – MANAGING EFFECTS

In this Plan where the context requires, an effect is something that is produced or caused as a result of another action or inaction. Generally all resource uses and environmental activities have an accompanying effect on the environment, either positive or negative. An effect is considered in terms of its magnitude (how big the effect is),

C. GENERAL WAIKATO-TAINUI ENVIRONMENTAL MATTERS

C9

9. INTRODUCTION TO THE SECTION – TE TIIMATANGA – HEI WHAKATAKI I TE WEHENGA

Using the context in the previous chapters, this section of the Plan discusses various strategic documents that influence this Plan and provide direction on the way that Waikato-Tainui interacts with resource management, uses and activities. These are Whakatupuranga Waikato-Tainui 2050 (Waikato-Tainui strategic plan) and Te Ture Whaimana o te Awa o Waikato (the Vision and Strategy for the Waikato River).

C10

10. TRIBAL STRATEGIC PLAN – WHAKATUPURANGA WAIKATO-TAINUI 2050

Whakatupuranga Waikato-Tainui 2050 is the blueprint for cultural, social and economic advancement for Waikato- Tainui people. It is a long-term development approach to building the capacity of Waikato-Tainui marae, hapuu, and iwi. Whakatupuranga 2050 will be our legacy for those who come after us.

C11

11. THE VISION AND STRATEGY FOR THE WAIKATO RIVER – TE TURE WHAIMANA O TE AWA O WAIKATO

Noo taatou te awa. Noo te awa taatou. E kore e taea te wehe te iwi o Waikato me te awa. He taonga tuku iho naa ngaa tuupuna.

C12

12. RIGHT OF FIRST REFUSAL ON CROWN LANDS – I RIRO WHENUA ATU, ME HOKI WHENUA MAI

Those preparing plans or activities on land owned by a Crown Body being the Crown, a Crown Entity, State Owned Enterprise or company wholly owned by these bodies, and including local authority land derived from the Crown, must consider this Chapter.

C13

13. WAIKATO-TAINUI COMMUNITIES – NGAA PAPAKAAINGA ME NGAA MARAE

Papakaainga are communities or places where Waikato-Tainui live primarily clustered around marae and other places of significance. Papakaainga may also be contemporary or ancient marae or paa sites with or without accompanying residences or buildings.

C14

14. CUSTOMARY ACTIVITIES – NGAA MAHI TUKU IHO A WAIKATO-TAINUI

The unique and historical relationship of Waikato-Tainui with its traditional lands and waterways has extended over many generations. The importance of this relationship is evident in many customary activities that Waikato-Tainui still undertakes. The mana whakahaere of Waikato-Tainui has associated requirements to responsibly use,

C15

15. NATURAL HERITAGE AND BIOSECURITY – NGAA TAONGA MAAORI TUKU IHO ME TE AARAI TAIAO

The Waikato-Tainui rohe is home to approximately 170 indigenous bird, mammal, reptile, amphibian, and freshwater fish species. Indigenous animals include the tuatara, pekapeka (long tailed bat), matuku (Australasian bittern), tuna (eel), whitebait, and very rare and endangered species such as native frogs.

C16

16. VALUABLE HISTORICAL ITEMS, HIGHLY PRIZED SITES, SITES OF SIGNIFICANCE – NGAA TAONGA TUKU IHO, NGAA WAAHI TAPU, NGAA WAAHI TUUPUNA

This chapter considers a number of objectives, policies, and methods to effectively manage ngaa taonga tuku iho (valuable historical items), waahi tapu (highly prized sites), waahi tuupuna (sites of significance), including archaeological sites. Policies consider site management, protection of sites of significance,

C17

17. NATURAL HAZARDS – NGAA MOOREAREA AO TUUROA

Natural hazards are environmental events that are not caused by human interference with the environment but occur as a result of nature’s activities. However, the magnitude or the consequences of these events can be exacerbated by human activity, such as increased frequency and severity of landslips through poor land management practices.

D. SPECIFIC ENVIRONMENTAL AREAS

D18

18. INTRODUCTION TO THE SECTION – TE TIIMATANGA – HEI WHAKATAKI I TE WEHENGA

Building on, and as a companion to the previous section, this section of the Plan describes issues, objectives, policies and methods associated with natural resources and environmental management in the rohe of Waikato-Tainui. These are intended to provide management guidance,

D19

19. FRESH WATER – TE WAI MAAORI

To Waikato-Tainui, water has the ability to create and sustain life. It is no coincidence that Waikato-Tainui marae were established alongside or near water bodies. Water is required to sustain the functions of the marae, hapuu, and the people.

C20

20. WETLANDS – NGAA REPO

Wetlands include a wide variety of fresh-water and salt water habitat types and the resident flora and fauna that are associated with them. They can be permanently or temporarily covered by water and are considered to be amongst some of the most biologically diverse of all ecosystems.

C12

21. LAND – TE WHENUA

In 1863 – 1864 the Crown engaged in a war against Maaori in the Waikato causing suffering to the people. After the war in Waikato the Crown unjustly confiscated large areas of land. This confiscation or raupatu has, over time, had a crippling impact on the welfare, economy

D22

22. FISHERIES – HE MAHINGA IKA 185 SPECIAL PERMIT PROCESSES

Waikato-Tainui fisheries are a taonga. They are treated as such because they sustain the Waikato- Tainui way of life, both physically and spiritually. In the physical sense, the fisheries provided a cornerstone food source for the tribe. It was plentiful during all seasons of the year

D23

23. AIR – TE ARARANGI

Local industrial development and long distance transport of pollutants have the potential to negatively affect air quality. Additionally, the foreseeable increase in population and urban growth will inevitable intensify air pollution emissions if not managed properly.

D24

24. COASTAL ENVIRONMENT – TE TAIAO MOANA

For the purposes of this Plan, the ‘coast’ includes estuaries, beaches, dunes, islands, coastal flora and fauna, and that space seaward from the coastal marine area (the area generally below average spring high tides) and the exclusive economic zone and coastal shelf. ‘Coast’

D25

25. LAND USE PLANNING – NGAA WHAKARITENGA MOO NGAA WHENUA O WAIKATO-TAINUI

As kaitiaki, Waikato-Tainui have an obligation to nurture, monitor, and protect the natural, physical, cultural, historical, and spiritual elements of the natural environment. However, development activities have not always been conducted in a sustainable manner,

D26

26. INFRASTRUCTURE – WAIHANGA MATUA

Infrastructure covers a wide range of essential services including utilities (e.g. treatment and reticulation of water supply, wastewater, and stormwater; electricity and natural gas generation and transmission); telecommunications; transportation

D27

27. ELECTRICITY GENERATION – WHAKAPUTA HIKO

The Waikato region is an electricity generation hub for New Zealand. Natural resources such as the sun, fresh water, coal, coal seam gas, geothermal energy, natural gas, and wind contribute to generating the electricity required to run the nation.

D28

28. MINING AND QUARRYING OIL, GAS, MINERALS – KERI OOPAPA, NGAA KERINGA KI RARO, KI RUNGA HOKI I TE WHENUA – HE HINU, HE KAPUNI, HE OOPAPA

This chapter considers the mining of hydrocarbons (such as oil, coal seam gas, natural gas, and coal), minerals, and other material that is extracted from Papatuuaanuku, both onshore and offshore. This includes the quarrying of rock aggregate, gravel, sand, and soil

D29

29. RECREATION AND TOURISM – NGAA MAHI PAAREKAREKA ME TE MANAAKI MANUWHIRI

The Waikato-Tainui rohe has significant attributes for attracting visitors both domestic and international.

gls
ap1
ap2

Download the Waikato-Tainui Environmental Plan (PDF Format) in both English & Maori versions

pdf-e
pdf-m